ITveSkole.cz – osvědčený partner pro vaše vzdělávání

Jsme společností akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Umíme kombinovat nejmodernější technologie s netradičními metodami vzdělávání Máme akreditováno více než 120 vzdělávacích programů a nové kurzy pro Vás stále připravujeme   Aktuálně nabízíme zejména: VÝZVA 56 – kurzy čtenářských dílen VÝZVA 57 – vzdělávání zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků např. s pomocí stavebnice Merkur   Nabízíme vzdělávání pro tyto oblasti: Jako první organizace v ČR poskytujeme akreditované vzdělávání pro práci s dotykovými zařízeními na platformách iOS, Windows, Android. Naše vzdělávání je zaměřeno na efektivní využití tabletů ve výuce v konceptu 1:1 Většinu našich kurzů je možné absolvovat v prezenční či online verzi, rádi také připravíme DVPP školení na míru vaší škole či projektu. Prezenční kurzy realizujeme přímo ve škole bez nutnosti cestování pedagogů.

Aktuální nabídku kurzů i přehled akreditovaných programů naleznete na www.ITveSkole.cz